Ad Schuurman's  hobby-site.


Welkom bij  mijn krissen-verzameling uit Indonesië.

105
104
04
102
99

Kris 52

Postzegel met Keris

Antieke keris kris Djogja.

Warangka: Branggah met mooie tekening.

Wilah: 11 luk's met rijk geschakeerd pamor.           

           De kling heeft slechts één bloedgeul (sogokan belakang);

           hetgeen niet vaak voorkomt.

Mendak: Opengewerkt hoog model.

Pendok: Messing met dierlijke motieven in fijn drijfwerk.

Ukiran: Nunggak semi.

Totale lengte: 49,5 cm.

Een kris met 11 luk's vertegenwoordigt de doelstellingen van een persoon met grote ambities.

Hij streeft er naar een hogere sociale status te bereiken.

De eigenaar is meestal iemand die al een goede baan en/of gezin heeft.