Ad Schuurman's  hobby-site.


Welkom bij  mijn krissen-verzameling uit Indonesië.

105
104
04
102
99

Kris 30

Antieke Keris kris Patrem - Oost Java.

Wilah: 5 luk's.    Kling en ganja lijken één geheel te zijn.

Pamor: Bendo Sagodo. Met een rij gegroepeerde

                                       pamor-klonters over de hele kling.

Warangka en Ukiran uit Timoho pelet hout.

Mendak : Messing

Gezien de kleine afmeting; wordt deze kris soms bestempeld als  'Patrem' ; vrouwen-kris of 'boy's-kris'.

Totale lengte: 35 cm.


Het is me gelukt om deze kris te laten staan.