Ad Schuurman's  hobby-site.


Welkom bij  mijn krissen-verzameling uit Indonesië.

105
104
04
102
99

Kris 28

Postzegel met Keris

Minang Keris uit Sumatra.

Wilah: Bahari type

Pamor: Zeldzaam;  LAR GANGSIR

Warangka, Gandar en Buntut prachtig gedecoreerd

Ukiran: Tapa kuda; paardenhoef greep  (Kuda=paard)

Totale lengte:36,5 cm.   


De stam MINANGKABAU was/is een matriarchale samenleving,

              waar de vrouw dus de scepter zwaaide (lees kris).

Er is nooit fotografisch bewijs gevonden,

                                               dat dit dan ook "Dameskrissen" zijn.

Het formaat kán er op wijzen; maar hoeft geen aanwijzing te zijn.